Električno energijo proizvajamo in prenašamo sorazmerno enostavno, zato je lahko na voljo praktično povsod. Električno energijo lahko relativno enostavno spreminjamo v toplotno, svetlobno, mehansko in kemično ter obratno. Spreminjanje električne energije v energije drugih oblik ne onesnažuje okolja.

Zaradi navedenega in še veliko drugih ugodnih lastnosti je električna energija najuporabnejša oblika energije za delovanje strojev in naprav, kakor tudi za prenos informacij.

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah

Električno energijo proizvajamo tako, da pretvarjamo druge vrste energije v električno in sicer tako, da se mehanska energija pretvarja v električno. Tako danes poteka proizvodnja večine električne energije. Električni generator, ki ga poganja turbina, po principu elektromagnetne indukcije proizvaja električno energijo in tako pretvarja različne vrste primarne energije v mehansko.

 

Vrste hidroelektrarn

Glede na značilnost vodotoka, na katerem gradimo elektrarne, ločimo:

  • akumulacijske (velik padec in manjše količine vode)
  • pretočne (manjši padec in večji pretoki)
  • kanalske (pretočne elektrarne)

Vrste vodnih turbin

  • Francisove turbine (srednji padci)
  • Peltonove turbine (visoki padci in manjši pretoki)
  • Kaplanove turbine (nizki padci in večji pretoki)
  • Banki turbine
  • Cevne turbine