In the table, according to the legend, the objects in which we participated (design, manufacture, service, etc.) are marked. We used publicly available data for the allocation of concessions for small hydropower plants from the side of the Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia.

Captation

o – Manufacturing of new equipment
o – Project planing
oRefurbishment
oAutomatisation
o – Service

 
Naziv objekta
Investitor
Lokacija objekta
Vrsta vgrajene turbine
Nazivna moč turbine
Leto izdelave
1.
VESNA-S d.o.o.
Bugojno
Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=372 kW
2009
2.
MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić
Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=410 kW
2012
3.
MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić
Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=650 kW
2013
4.
E-PROMET d.o.o.
Grabovačka
Rjeka – Kotor
Varoš
Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=785 kW
2013
5.
MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić
Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=300 kW
2014
6.
HIDROELEKTRARNA
BOČAC
Bočac
Horizontalna Francis
turbina
Pt=560 kW
2015
7.
EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Blatnica – Teslić
Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=745 kW
2016
8.
EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Blatnica – Teslić
Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=530 kW
2016
9.
EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Vareš
Vertikalna petšobna Pelton
turbina + Horizontalna
Francis turbina
Pt-pelton=475
kW
+
Ptfrancis=
810
kW
2016
10.
mHE CRKVINA
TESLA d.o.o. Modriča
Blatnica, Teslić
Vertikalna štirišobna Pelton turbina
Nazivna moč turbine: Pt=250 kW
2017
11.
mHE MLEČVA
GREEN ENERGY-R d.o.o.
Bratunac
Vertikalna štirišobna Pelton turbina
Pt=250 kW
2018
12.
mHE GRABOVICA
GREEN ENERGY-R d.o.o.
Bratunac
Horizontalna Francis turbina
Pt=250 kW
2018
13.
mHE DEMIČKA
DSM-elektrus d.o.o.
Kotor Varoš
Vertikalna trišobna Pelton turbina
Pt=250 kW
2018
14.
mHE GOLUBAČA
ELNOS BL d.o.o.
Banja Luka
Vertikalna štirišobna Pelton turbina
Pt=250 kW
2019
15.
mHE SITONJA
ELNOS BL d.o.o.
Banja Luka
Vertikalna štirišobna Pelton turbina
Pt=250 kW
2019
16.
mHE STOPANI 2
ENERGIJA VODE d.o.o.
Banja Luka
Vertikalna štirišobna Pelton turbina
Pt=250 kW
2019
 
Naziv
Sedež
Matična številka
1.
“ELEKTRA” Dolgan Anton Dušan
Domžale
3239900000
2.
AAE d.o.o.
Maribor
1470701000
3.
A-D-F IMPEX d.o.o.
Ribnica
5692369000
4.
Aljančič Anton Mihael s.p.
Naklo
5235042000
5.
Aljanko d.o.o.
Naklo
5483794000
6.
Ambrožič Branko
Cerkno
5399213000
7.
Atelšek Franc
Šoštanj
2008041000
8.
Avsec Franc
Ljubljana Dobrunje
5561723000
9.
Avto-phone d.o.o.
Ljubljana
5926220000
10.
Ažman Matevž s.p.
Zgornje Gorje
3256103000
11.
Beguš Jožef in Šuligoj Frančiška
Slap ob Idrijci
1105981000
12.
Bele Uroš s.p.
Nazarje
1927868000
13.
Benedičič Blaž
Radovljica
1792563000
14.
Berk Rafael s.p.
Šentrupert
3024334000
15.
Bertoncelj Jože
Zgornja Besnica
5450610000
16.
Bevk Branko
Cerkno
5553108000
17.
Bevk Milan
Cerkno
5400078000
18.
Bistrica d.o.o.
Bohinjska Bistrica
5757525000
19.
Blenkuš Branko s.p.
Kranjska Gora
5239440000
20.
BPT, d.d., MHE – Podljubelj,
Cegeljše, Ravne
Tržič
2167549000
21.
Bratuž Ivan s.p.
Slap
5215091000
22.
Breznik Anton
Luče
2163411000
23.
Breznik Edvard
Hoče
1375610000
24.
Breznik Franc
Muta
5473695000
25.
Breznik Jože
Nazarje
 
26.
Brišar Erik in Brišar Ivan
Grahovo ob Bači
5489697000
27.
Budna Jože
Ljubno ob Savinji
5403217000
28.
Bukovnik Albin s.p. Ogriz Kristl Klinar Andrej
Zgornje Gorje
5383685000
29.
BURG & CO d.n.o.
Videm pri Ptuju
5694043000
30.
Burkeljca Sandi s.p.
Kamnik
3003540000
31.
Celestina Maksimiljan
Podkum
5145137000
32.
Cesar Ivan s.p.
Bohinjska Bistrica
5852306000
33.
Cevec Jožef s.p.
Laze v Tuhinju
1675117000
34.
CHIC d.o.o.
Velenje
5348994000
35.
Cvetek
Jože s.p.
Bohinjsko jezero
5167428000
36.
Cvetka Mori
Dravograd
1059688000
37.
Cvetko Blaž
Kamna Gorica
2266130000
38.
Čadež Jurij s.p.
Škofja Loka
1309641000
39.
Čemažar
Stanislav
Železniki
2080532000
40.
Čibej Primož
Ajdovščina
5657933000
41.
Čibej Viktor
Tolmin
5352904000
42.
Čop Tomaž
Zg. Gorje
1776355000
43.
Črešnik Hedvika
Vuzenica
2359502000
44.
Čufer Peter / Dakskobler Marko
Podbrdo
5980545000
1105680000
45.
Čufer Vojko
Podbrdo
5352263000
46.
Čuk Srečko s.p.
Spodnja Idrija
5552298000
47.
Dakskobler Boris
Podbrdo
1977644000
48.
Demšar Lovro
Gorenja vas
1105108000
49.
Dešman Jože s.p.
Ljubno ob Savinji
2005336000
50.
Dežela Edvard
Cerkno
5590238000
51.
Dolar Ciril, Koselj Anton
Žirovnica
 
52.
Dolenšek Marjan
Mokronog
2119528000
53.
Dolgan Anton Dušan s.p.
Domžale
3239900000
54.
Dolgan Dušan s.p.
Domžale
3239900000
55.
Dornik Karol
Radeče
5556553000
56.
Dovžan Franc in Dora
Mojstrana
5239333000
57.
DRAVSKE ELEKTRARNE Maribor
Maribor
5044286000
58.
Eisenhower Julij
Rečica ob Savinji
1725645000
59.
ELAU d.o.o
Videm pri Ptuju
5287022000
60.
ELEKOM KOŠIR d.o.o.
Škofja Loka
5922445000
61.
Elektro-Dobnik Dobnik Jože s.p.
5610549000
62.
Elka Elektroinstalacije, Kajzer Andrej
Dravograd
5205814000
63.
Embagosproizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Šempeter pri Gorici
5323690000
64.
Energetika, Železarna Jesenice
Jesenice
5688337000
65.
Epšek Alojz s.p.
Dravograd
5596303000
66.
Erjavec Rafael s.p.
Spodnja Idrija
1242571000
67.
Eržen Stanislav s.p., Hartman Karel in Podrekar Matevž s.p.
Mojstrana
58925930005893446000
68.
Eržen-Deu Božena
Ljubljana
 
69.
Fabrici Pavel
Lovrenc na Pohorju
2243601000
70.
Firšt Jože
Solčava
5135329000
71.
Forstner Ljudmila
Limbuš
5426746000
72.
Frelih Josip
Šentrupert
1871056000
73.
Funtek Jurij
Luče
5135230000
74.
Gaberc Janez
Tržič
5851803000
75.
Gams Ivan s.p.
Šmartno pri Slovenj Gradcu
5650547000
76.
Gardelin Primož
Ilirska Bistrica
1067524000
77.
GEPARD Radovljica d.o.o.
Lesce
5361834000
78.
Germelj Ana
Luče
2083329000
79.
Glinšek Gorazd in Elizabeta Helena Glinšek ter Pečovnik Ivan
 
5473711000
80.
Globovnik Vlado s.p.
Oplotnica
5337430000
81.
Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike d.o.o.
Kranj
1658298000
82.
Goričane Tovarna papirja Medvode
Medvode
5042291000
83.
Gostečnik Jože s.p.
Mozirje
5402593000
84.
Grabner Grabnar Gašper
Motnik
 
85.
Gradišnik Karol s.p.
Solčava
1928554000
86.
Grošelj Peter s.p.in Šporar Matjaž
Litija
5321449000
87.
Gruden Franc s.p.
Slap ob Idrijci
5776334000
88.
Gruden Marko in Smrekar Zvonimir
TolminKobarid
5747895000
89.
Guček Karel
Jurklošter
1073907000
90.
HE Elektro Maribor d.o.o.
Maribor
1708503000
91.
HE Ravanska proizvodnja in distribucija električne energije, Ivan (Janko)Hladnik s.p. ml.
Spodnja Idrija
5552706000
92.
Helver d.o.o.
Kidričevo
5594677000
93.
HESPOD d.o.o.
Kranjska Gora
5677203000
94.
HIDRO WATT d.o.o.
Tržič
5765706000
95.
Hidroenergija d.o.o.
Ljubljana
5604141000
96.
Hlebanja Alojz s.p. in Hlebanja Izidor
Gozd Martuljek
1932055000
97.
Hlebanja Branko s.p. in Mihelčič Matija
Kranjska GoraLjubljana
1931962000
98.
Hohler Jože
Oplotnica
5589302000
99.
Hojak Peter
Cerkno
1997882000
100.
Homar Franc s.p.
Kamnik
5632363000
101.
Hosnar Danilo
Šentjanž
5009144000
102.
HT TRADE d.o.o.
Tržič
5765447000
103.
Humar Erik, Aleks Humar
Idrija
3190790000
104.
Hvala Ivan
Ljubljana
 
105.
Hydrylek d.o.o.
Žužemberk
5488699000
106.
IRS HIDROELEKTRO d.o.o.
Jesenice
5534445000
107.
Jakelj Cvetko Florjan
Jesenice
5337290000
108.
Janja Hudopisk in Anton Hudopisk
Ravne na Koroškem
1019767000
109.
Jeraj Franc s.p.
Rečica ob Savinji
5568851000
110.
Jerman MHE d.o.o.
Ljubno ob Savinji
2253712000
111.
Jezerci d.o.o.
Gozd Martuljek
5913985000
112.
Jezernica d.o.o.
Zgornje Jezersko
1767348000
113.
Jezeršek Franc & Medved Blaž & Rejc Marjan
Cerkno Idrija Tolmin
3100600000
3049841000
114.
JUB Kemična industrija, d.d. (MHE Zalokar)
Dol pri Ljubljani
2349736000
115.
Kabur Ivan
Novo Mesto
1675702000
116.
Kavčič Darko
Idrija
5292907000
117.
Kejžar Alojz
Sorica
5630784000
118.
Kelbl Janko s.p.
Bohinjska Bela
5807562000
119.
Kenda Jakob, s.p.
Cerkno
5400522000
120.
KIK Kemijska industrija Kamnik
Kamnik
5043247000
121.
Klančnik Stanko
Podgorje
5822369000
122.
Kleč Jože s.p.
Tolmin
5489508000
123.
Kleindienst Ciril s.p. in Kleindienst Matjaž
Tržič
5415641000 |1109812000
124.
Klemenšek Aleš
Solčava
2163454000
125.
Klinar Rina s.p.
Jesenice
1023608000
126.
Kliner Martin
Ljubno ob Savinji
5569636000
127.
Kmetič Janez
Radeče
5649460000
128.
Knešca d.o.o., Elektroinženiring
Most na Soči
5617383000
129.
Knez Valentina s.p.
Solčava
5587285000
130.
Kobler Frančiška Marija s.p.
Ljubljana
5592940000
131.
Kogoj Božidar – Darko
Cerkno
5399829000
132.
Kolenc Boštjan s.p.
Rečica ob Savinji
5866716000
133.
Kolenc Franc
Rečica ob Savinji
5569057000
134.
Količevo karton, proizvodnja kartona d.o.o. (HC Bakovnik)
Domžale
5033691000
135.
Komar Boštjan
Zg. Gorje
2046296000
136.
Kompan Marjan
Črna
2083213000
137.
Koren Milan s.p.
Makole
5381133000
138.
Korošec Slavko s.p.
Šmartno na Pohorju
1039130000
139.
Kosmač Janez in Damjan Žagar
Luče
5403191000
1398393000
140.
Kosmač Stanko s.p.
Luče
5403226000
141.
Košec Jože s.p.
Polzela
1112872000
142.
Košir Janez in Matej
Škofja Loka
1791869000
143.
Košir Ljudmila s.p.
Škofja loka
5343113000
144.
Kovačič Danica, s.p.
Most na Soči
5215322000
145.
Krajcarca d.o.o
Soča
5567700000
146.
Krajnc Branko
Ljubno ob Savinji
5611965000
147.
Krajnc Vinko
Gornji Grad
2163918000
148.
Kramar Jože ml.s.p.
Mojstrana
1427733000
149.
Krivec Matjaž s.p.
Luče
1089803000
150.
Kunšič Janez s.p.
Zg. Gorje
5608117000
151.
Lahajnar Mihael
Cerkno
5552564000
152.
Lavtar Venceslav (Stanko) s.p.
Kranj
5181084000
153.
Lečnik Zorko s.p. Berložnik Marija s.p. in Berložnik Veronika in Silvo
Prevalje
5350235000
5509826000
154.
Lenar Avgust s.p.
Solčava
5402584000
155.
Lepenka d.d. Tržič
Tržič
5039908000
156.
LESISTA d.o.o.
Stari Lož pri Ložu
1201247000
157.
Likar Franc s.p.
Spodnja Idrija
5045765000
158.
LIPA – LES
Boštanj
5722322000
159.
Logar Marko
Solčava
5640620000
160.
Lunežnik Jože s.p.
Šmartno na Pohorju
1223836000
161.
Magajne Danijels.p.
Solkan
5679170000
162.
Makuc Peter, Makuc Ivan
Cerkno
5068278000
163.
Mala HE, Hidroelektrarna in storitve, d.o.o.
Renče
2252520000
164.
Mala Hidroelektrarna Hren, Miroslav Hren s.p.
Zreče
2381001000
165.
Male hidroelektrarne elektro Ljubljana, d.o.o.
Ljubljana
1702203000
166.
MALIN d.o.o.
Križe
2043343000
167.
Mangart Razvojnazadruga, Domen Černuta, Viljem Černuta, Bernot Igor
Ljubljana
5901596000
168.
Marolt Milena
Luče
2005778000
169.
Matijovc Jakob s.p.
Luče
5185146000
170.
Maver Anton
Zagradec
5041965000
171.
Medard Plesnik Darko
Solčava
5268104000
172.
Meglič Janez
Tržič
2340631000
173.
Menegatti Franci
Cerkno
5590693000
174.
Mertelj Andrej s.p.
Kranjska Gora
5180485000
175.
Merzdovnik Peter
Mislinja
2324920000
176.
Mesec Janez
Selca
5348107000
177.
Mezeg Vinko s.p.
Gorenja vas
1026828000
178.
MHE – Žaga KOLENC Marija Kolenc s.p
Rečica ob Savinji
1725653000
179.
MHE Elpro
Celje
1700758000
180.
MHE Janez Krajnc s.p.
Šmartno ob Paki
3128130000
181.
Miko Jože
Jesenice
5336665000
182.
Mlakar Bojana
Mežica
1747118000
183.
Mlakar Branko s.p.
Cerkno
5552680000
184.
Mlakar Franc
Spodnja Idrija
5552190000
185.
Mlin d.o.o.
Naklo
5771650000
186.
Močnik Ivan
Cerkno
5552243000
187.
Močnik Jernej s.p.
Cerkno
5045462000
188.
Močnik Jože
Cerkno
5591282000
189.
Mohorič Jože
Železniki
5343647000
190.
Mori Ivan
Dravograd
1059971000
191.
Mori Silvo
Prevalje
2083221000
192.
Moser Ivan, Moser Gregor
Šentjur
5675812000
193.
Možina Peter
Poljane
5387226000
194.
Možina Zvone
Poljane
5574345000
195.
Nadlučnik Franc
Luče
2201780000
196.
Nagode Marjan
Podbrdo
5492111000
197.
Naraločnik Bojan sp.
Ljubno ob Savinji
5569011000
198.
Niko d.d.
Železniki
5033420000
199.
Nikolaj Mavri
Cerkno
1344153000
200.
Občina Mežica
Mežica
5883610000
201.
Občina Solčava
Solčava
1365851000
202.
Ogrin Uroš,Razinger Anton
JeseniceŽirovnica
2016460000
203.
Ortar d.o.o.
Grahovo ob Bači
5897521000
204.
Orter Bojan s.p.
Ribnica na Pohorju
3059871000
205.
Ošep Jože
Solčava
1928201000
206.
Pagon Rajko s.p.
Tolmin
1106481000
207.
Papirnica Vevče d.o.o.
Dobrunje
5033721000
208.
Pate Lambert
Mirna peč
2119234000
209.
Pavlin LadoZupančič Damjan
Dolenjske toplice
3150631000
3150780000
210.
Pavše Frančišek s.p.
Prevalje
5610825000
211.
Pavšič Marko s.p.
Tolmin
5352290000
212.
Pečoler Frančišek
Vuzenica
1312979000
213.
Pečovnik Antonija
Šmartno na Pohorju
2370131000
214.
Pečovnik Ivan s.p.
Radlje ob Dravi
5473711000
215.
Pečovnik JožePečovnik Bogomir
Luče
1330004000
216.
Pervanja Eleonora
Slap ob Idrijci
1425579000
217.
Peternelj Boris
Cerkno
5590498000
218.
Petrič Rok
Prevalje
5510020000
219.
Petrič Vladimir s.p. in Mertel Jože
Rateče
5892471000
220.
Pirtovšek Peter
Mislinja
2202077000
221.
Plesec Janez
Ljubno ob Savinji
2163403000
222.
Plesnik Stanko
Solčava
2201933000
223.
Podbrežnik Franc s.p.
Solčava
5403306000
224.

Podrekar Matevž,Bregant Boris,Kelbl Janko,Pesjak Boris

Pezdirnik Slavko,

ZecMato,

Štefančič Stanislav

MojstranaJeseniceBohinjska BelaŽirovnica

Mojstrana

Mojstrana

Gozd Martuljek

58925930005807562000

5121038000

225.
Podvršnik Anton
Šmartno na Pohorju
2122430000
226.
Pogačar Roman s.p.
Zgornje Gorje
5383952000
227.
POJ d.o.o.
Kranj
5683408000
228.
Pokeržnik Friderik s.p.
Podvelka
5472348000
229.
Potočnik Darko
Zgornja Besnica
2126931000
230.
Povše Franc
Radeče
1896091000
231.
Prepadnik Rajko
Mozirje
5403100000
232.
Pretnar Sandra s.p.
Železniki
1975927000
233.
Prevolnik Leopold,Čas Miroslav, Alenka,Milan, PavelZakeršnik Janko
Mislinja
10447880005007556000
234.
Prikeržnik Jože
Ravne na Koroškem
2007339000
235.
Proizvodnja električne energije MHE Žagar Igor Dekleva s.p.
Vremski Britof
3115984000
236.
Puš Matjaž
Semič
1598520000
237.
Pušnar Jože
Tolmin
1579363000
238.
Pušnik Damijan
Muta
2037556000
239.
Pušnik Edvard s.p.
Mislinja
5650413000
240.
Radej Herman
Blanca
5369318000
241.
Rakun Franc s.p.
Rečica ob Savinji
5569066000
242.
Ramšak Marjan
Dravograd
2018861000
243.
RasingerFriderik
Kranjska Gora
2016915000
244.
Rat Rudolf
Mislinja
1393367000
245.
Razpet Metod
Cerkno
5553518000
246.
Rejc Marjan in
Hrast Darko
Spodnja Idrija,
Tolmin
5489991000
5679367000
247.
Remenih Peter
Šmartno ob Paki
1005642000
248.
Resnik Janez s.p.
Luče
2163349000
249.
Reya Jana
Železniki
2003317000
250.
Rezoničnik Roman
Šoštanj
2163314000
251.
Ribič Alojz s.p.
Ljubljana
5236247000
252.
Ribogojstvo Goričar d.o.o.
Podbočje
1869299000
253.
Robič Vida s.p.
Gozd Martuljek
5937018000
254.
Robnik Janez
Luče
5184887000
255.
Rodica Hvala in partner d.n.o.
Most na Soči
5877768000
256.
Rojc Franc
Cerkno
5552653000
257.
Rotovnik Helena
Šmartno
pri Slovenj Gradcu
2163659000
258.
Rozman Andreja s.p.
Radovljica
1950371000
259.
Rudnik Mežica
Mežica
5269784000
260.
Rudolf Marjan
Trbonje
5052143000
261.
Saksida Darij s.p.
Branik
5505946000
262.
Savske elektrarne Ljubljana
Medvode
5044405000
263.
Sedovnik Stanislav
Mislinja
2007886000
264.
Sitar Janez s.p.
Lovrenc na Dravskem polju
2242443000
265.
Skočaj Milan
Radomlje
5032171000
266.
Skočir Vid
Kobarid
5981372000
267.
Skrinjar Janez
Zagorje ob Savi
5100407000
268.
Slemenik Milan s.p.
Slovenj Gradec
1392727000
269.
Smolič Terezija – Cvetka s.p.
Krka
5397527000
270.
Smrekar Zvonimir
Kobarid
5215144000
271.
Smukavec Janez s.p.
Bohinjska Bistrica
1443623000
272.
Sopotje d.o.o.
Cerkno
5585961000
273.
Sorč Silvester s.p.
Cerkno
5399712000
274.
Soške elektrarne -Nova Gorica d.o.o.
Nova Gorica
5044421000
275.
Stanonik Erazem
Škofja Loka
5385852000
276.
Strajnar Jože
Zabukovje
5505866000
277.
Stranig Marijas.p.
Rateče – Planica
2081733000
278.
Strmčnik Anton s.p.
Slovenj Gradec
5061850000
279.
Strmole Marjan
Stahovica
3150917000
280.
Svetičič Ana
Cerkno
3299791000
281.
Šajn Boris
Ilirska Bistrica
1334891000
282.
Šinkovec Maksimiljan
Gorenja vas
1027085000
283.
Škerjanec Matjaž
Radomlje
1664395000
284.
Šolar Drago, Marija
Starše
5277513000
285.
Šorli Slavko
Most na Soči
2061635000
286.
Šraj Vitomir s.p.
Radomlje
1200402000
287.
Šterbenc Zdravko s.p.
Ljubljana
5711820000
288.
Štern Ana s.p. – ELTOK
Prevalje
1019244000
289.
Štimec Emil in Stanko
Osilnica Ljubljana
1727257000
290.
Štremfelj Marijan s.p.
Gorenja vas
5387280000
291.
Teran Bernarda
Radovljica
5383453000
292.
Teran Marjan
Jesenice
5633736000
293.
Terbežnik Boris in Margareta
Ljubljana
5257116001
294.
Terezija Jurjevec
Solčava
2005484000
295.
Terles d.o.o.
Naklo
5602700000
296.
TISA d.o.o.
Ljubljana
5307023000
297.
Tisovnik Tone
Gornji Grad
2125943000
298.
TITAN d.d.
Kamnik
5035686000
299.
TOKOS d.o.o.
Tržič
5033497000
300.
Toplak Cveto s.p.
Duh na Ostrem vrhu
5422303000
301.
Toplikar Jože,Vilma Rutar-Ivančič
Tolmin
54895440005492175000
302.
Torkar Franc
Nova Gorica
5215377000
303.
Tovarna olja Gead.d.
Slovenska Bistrica
5048621000
304.
Tratnik Franc s.p.
Gorenja vas
5386744000
305.
Turner Mirko
Šmartno na Pohorju
5380884000
306.
Tušar Ignac
Tolmin
5489731000
307.
Učakar Ivan
Motnik
2178702000
308.
Urankar Srečo s.p.
Laze v Tuhinju
1200453000
309.
Valjavec Matjaž s.p.
Tržič
3266788000
310.
Valjavec Janez s.p.
Dol pri Ljubljani
5732704000
311.
Večernik Martin
Maribor
1703315000
312.
Vidmar Rudolf
Zreče
5243961000
313.
VOMATIC d.o.o.
Stahovica
5595118000
314.
Vomer Ivanka – Trgovina Uran s.p.
Podvelka
5605033000
315.
Vovk Franc
Mislinja
2202000000
316.
Vršnik Marjana
Solčava
5402389000
317.
Zagožen Stanko
Ljubno ob Savinji
2005883000
318.
Zajec Marko
Žužemberk
1691422000
319.
Zgaga Jolanda-Ivana
Podbrdo
1948610000
320.
Zore Aleš s.p.
Kamnik
1200259000
321.
Zupan Ciril
Radovljica
5165714000
322.
Zupan Ivan
Križe
5643956000
323.
Zupan Valentin
Zgornje Gorje
5315161000
324.
Zupanc Anton
Stara Fužina
5260601000
325.
Žaga commerce d.o.o.
Gornji Grad
5336597000
326.
Žaga Mislinja d.o.o.
Mislinja
5039053000
327.
Žagar Damjan
Luče
1398393000
328.
Žagar Janez
VisokoJezersko
5676556000
329.
Župnijski urad Črneče
Dravograd
5937876000
330.
Berložnik Alojz
Šoštanj
 
331.
Boncelj Igor
Kranj
 
332.
Brulc Jože
Novo Mesto
 
333.
El-Pis d.o.o.
Mozirje
 
334.
Ermenc Alojzij
Ljubno ob Savinji
 
335.
Glasenčnik Franc
Šmartno pri Slovenj
Gradcu
 
336.
Golija Franc
Selca
 
337.
Gorjanc Janez
Kranj
 
338.
Hafner Matjaž
Škofja Loka
 
339.
Jelovčan Jakob
Rovte
 
340.
Jerala Tomislav
Križe
 
341.
Jerončič Aldo
Deskle
 
342.
Ježovnik Jože
Šoštanj
 
343.
Kač Marjetica
Stahovica
 
344.
Kališnik Teodor s.p.
Tržič
 
345.
Kenda Srečko
Most na Soči
 
346.
Kladnik Anton
Luče
 
347.
Klemenčič Jožef
Zgornja Besnica
 
348.
Kočnar Franc
Solčava
 
349.
Kofler Jožef
Bistrica ob Dravi
 
350.
Kokošar Davorin
Idrija
 
351.
Kolar Janko
Makole
 
352.
Koren Vinko, Stanko in Zdravko
Kobarid
 
353.
Kralj Ivan
Radomlje
 
354.
Kralj Stanislav
Radlje ob Dravi
 
355.
Krenkar Ludvik
Šoštanj
 
356.
Kropf Ervin
Slovenska Bistrica
 
357.
Kurbus Majda
Selnica ob Dravi
 
358.
Lah Kristian
Zg. Polskava
 
359.
Lapanje Branko in Vida
Grahovo ob Bači
 
360.
Lazar Adolf
Kobarid
 
361.
Malavašič Janez
Vrhnika
 
362.
Malovrh Janez
Horjul
 
363.
Marolt Marko s.p.
Rečica ob Savinji
 
364.
Maver Nikolaj
Grahovo ob Bači
 
365.
Merlak Marjan
Vrhnika
 
366.
Mesič Mešič Anton
 
367.
Mežnar Silvo
Šoštanj
 
368.
Obal Jožef
Rogaševci
 
369.
Oblak Anton
Horjul
 
370.
Ocvirk Jurij
Sevnica
 
371.
Osolnik Janez
Laze v Tuhinju
 
372.
Osolnik Milan
Novo Mesto
 
373.
Pečovnik Franc
Fram
 
374.
Peinkiher Alojz
Ptujska gora
 
375.
Peternelj Janez
Sovodenj
 
376.
Podlesnik Jožefa
Ljubno ob Savinji
 
377.
Podlesnik Stojan
Ribnica na Pohorju
 
378.
Pogorelčnik Štefanija
Mislinja
 
379.
Potočnik Janez
Slovenj Gradec
 
380.
Povšnar Janez s.p.
Preddvor
 
381.
Prušek Robert
Mozirje
 
382.
Purgar Zdravko
Cerkno
 
383.
Radovan Duša
Tolmin
 
384.
Rehbergar Urban
Preddvor
 
385.
Repolusk Bojan
Mislinja
 
386.
Rihter Slavko
Šoštanj
 
387.
Rink Bojan
Grahovo ob Bači
 
388.
Rink David
Bohinjska Bistrica
 
389.
Rosc Frančiška
Luče
 
390.
Rozman Stanislav s.p.
Duplje
 
391.
Selak Olga
Škofja Loka
 
392.
Skarlovnik Franja
Mislinja
 
393.
Slabe Darko
Vrhnika
 
394.
Smogavec Anton
Slovenska Bistrica
 
395.
Stare Jože
Boh. Bistrica
 
396.
Štalec Franc
Železniki
 
397.
Štern Franc s.p. – MHE Koroš
Prevalje
 
398.
Šturm Emil
Tolmin
 
399.
Tavčar Daniel
Jesenice
 
400.
Verdnik Alojz
Muta
 
401.
Vodenik Jože s.p.
Šmartno pri Litiji
 
402.
Vončina Marjan, Kladnik Emil,
Bruder Vlado, Kodrun Jože
Mežica,Črna na Koškem
 
403.
Zakrajšek Mirko
Mirna
 
404.
Zapušek Darij
Stari trg pri Ložu
 
405.
Zapušek Štefka
Stari trg pri Ložu
 
406.
Žagar Marjan ali Jože Žagar
Šmartno pri Slovenj Gradcu
 
407.
Žnidaršič Anton
Zagradec
 
408.
Žnidaršič Anton
Zagradec