Avtomatsko delovanje turbine nam omogoča, da lahko turbino reguliramo natančneje in tudi takrat, ko na objektu nismo prisotni.

Med avtomatizacijo štejemo vse dograditve obstoječe opreme, kjer lahko omogočimo avtomatsko delovanje. Avtomatiziramo razne pogone regulacijskih igel, regulacijo Francis turbin, medprirobnične lopute in odklonila. Avtomatizacija se izvaja z dograditvijo raznih elektromotornih pogonov ali s pomočjo hidravlike.

Avtomatizacija opreme se lahko dogradi z moduli za daljinsko komunikacijo med elektrarno in vzdrževalcem.

Naša oprema ne zajema elektro del in elektro opreme.

Avtomatizacija

Obnove in predelave