Reference

Reference2019-02-06T19:24:45+00:00

V tabeli so po legendi označeni objekti pri katerih smo sodelovali (projektiranje, izdelava, servis itd). Uporabili smo javno dostopne podatke dodelitve koncesij za male hidroelektrarne iz strani ministrstva za javno upravo RS.

Legenda

o – Izdelava nove opreme
o – Izdelava projekta
o – Obnova opreme
o – Avtomatizacija opreme
o – Servis

Naziv objekta Investitor Lokacija objekta Vrsta vgrajene turbine Nazivna moč turbine Leto izdelave
1. mHE PRŠLJANICA 2 VESNA-S d.o.o. Bugojno Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=372 kW 2009
2. mHE ŽIRAJA 1 MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=410 kW 2012
3. mHE
JASENICA
MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=650 kW 2013
4. mHE
GRABOVAČKA
RJEKA
E-PROMET d.o.o. Grabovačka
Rjeka – Kotor
Varoš
Vertikalna štirišobna
Pelton turbina
Pt=785 kW 2013
5. mHE ŽEŽELJA MEGA ELEKTRIK
d.o.o.
Blatnica – Teslić Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=300 kW 2014
6. mHE BOČAC HIDROELEKTRARNA
BOČAC
Bočac Horizontalna Francis
turbina
Pt=560 kW 2015
7. mHE
JEZERAČKA
EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Blatnica – Teslić Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=745 kW 2016
8. mHE
STUPNIČKA
EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Blatnica – Teslić Vertikalna petšobna Pelton
turbina
Pt=530 kW 2016
9. mHE VAREŠ EKO-ENERGY d.o.o.
Tešanj
Vareš Vertikalna petšobna Pelton
turbina + Horizontalna
Francis turbina
Pt-pelton=475
kW
+
Ptfrancis=
810
kW
2016
10. mHE CRKVINA TESLA d.o.o. Modriča Blatnica, Teslić Vertikalna štirišobna Pelton turbina Nazivna moč turbine: Pt=250 kW 2017
11. mHE MLEČVA GREEN ENERGY-R d.o.o. Bratunac Vertikalna štirišobna Pelton turbina Pt=250 kW 2018
12. mHE GRABOVICA GREEN ENERGY-R d.o.o. Bratunac Horizontalna Francis turbina Pt=250 kW 2018
13. mHE DEMIČKA DSM-elektrus d.o.o. Kotor Varoš Vertikalna trišobna Pelton turbina Pt=250 kW 2018
14. mHE GOLUBAČA ELNOS BL d.o.o. Banja Luka Vertikalna štirišobna Pelton turbina Pt=250 kW 2019
15. mHE SITONJA ELNOS BL d.o.o. Banja Luka Vertikalna štirišobna Pelton turbina Pt=250 kW 2019
16. mHE STOPANI 2 ENERGIJA VODE d.o.o. Banja Luka Vertikalna štirišobna Pelton turbina Pt=250 kW 2019
Naziv Sedež Matična številka
1. “ELEKTRA” Dolgan Anton Dušan Domžale 3239900000
2. AAE d.o.o. Maribor 1470701000
3. A-D-F IMPEX d.o.o. Ribnica 5692369000
4. Aljančič Anton Mihael s.p. Naklo 5235042000
5. Aljanko d.o.o. Naklo 5483794000
6. Ambrožič Branko Cerkno 5399213000
7. Atelšek Franc Šoštanj 2008041000
8. Avsec Franc Ljubljana Dobrunje 5561723000
9. Avto-phone d.o.o. Ljubljana 5926220000
10. Ažman Matevž s.p. Zgornje Gorje 3256103000
11. Beguš Jožef in Šuligoj Frančiška Slap ob Idrijci 1105981000
12. Bele Uroš s.p. Nazarje 1927868000
13. Benedičič Blaž Radovljica 1792563000
14. Berk Rafael s.p. Šentrupert 3024334000
15. Bertoncelj Jože Zgornja Besnica 5450610000
16. Bevk Branko Cerkno 5553108000
17. Bevk Milan Cerkno 5400078000
18. Bistrica d.o.o. Bohinjska Bistrica 5757525000
19. Blenkuš Branko s.p. Kranjska Gora 5239440000
20. BPT, d.d., MHE – Podljubelj,
Cegeljše, Ravne
Tržič 2167549000
21. Bratuž Ivan s.p. Slap 5215091000
22. Breznik Anton Luče 2163411000
23. Breznik Edvard Hoče 1375610000
24. Breznik Franc Muta 5473695000
25. Breznik Jože Nazarje
26. Brišar Erik in Brišar Ivan Grahovo ob Bači 5489697000
27. Budna Jože Ljubno ob Savinji 5403217000
28. Bukovnik Albin s.p. Ogriz Kristl Klinar Andrej Zgornje Gorje 5383685000
29. BURG & CO d.n.o. Videm pri Ptuju 5694043000
30. Burkeljca Sandi s.p. Kamnik 3003540000
31. Celestina Maksimiljan Podkum 5145137000
32. Cesar Ivan s.p. Bohinjska Bistrica 5852306000
33. Cevec Jožef s.p. Laze v Tuhinju 1675117000
34. CHIC d.o.o. Velenje 5348994000
35. Cvetek
Jože s.p.
Bohinjsko jezero 5167428000
36. Cvetka Mori Dravograd 1059688000
37. Cvetko Blaž Kamna Gorica 2266130000
38. Čadež Jurij s.p. Škofja Loka 1309641000
39. Čemažar
Stanislav
Železniki 2080532000
40. Čibej Primož Ajdovščina 5657933000
41. Čibej Viktor Tolmin 5352904000
42. Čop Tomaž Zg. Gorje 1776355000
43. Črešnik Hedvika Vuzenica 2359502000
44. Čufer Peter / Dakskobler Marko Podbrdo 5980545000
1105680000
45. Čufer Vojko Podbrdo 5352263000
46. Čuk Srečko s.p. Spodnja Idrija 5552298000
47. Dakskobler Boris Podbrdo 1977644000
48. Demšar Lovro Gorenja vas 1105108000
49. Dešman Jože s.p. Ljubno ob Savinji 2005336000
50. Dežela Edvard Cerkno 5590238000
51. Dolar Ciril, Koselj Anton Žirovnica
52. Dolenšek Marjan Mokronog 2119528000
53. Dolgan Anton Dušan s.p. Domžale 3239900000
54. Dolgan Dušan s.p. Domžale 3239900000
55. Dornik Karol Radeče 5556553000
56. Dovžan Franc in Dora Mojstrana 5239333000
57. DRAVSKE ELEKTRARNE Maribor Maribor 5044286000
58. Eisenhower Julij Rečica ob Savinji 1725645000
59. ELAU d.o.o Videm pri Ptuju 5287022000
60. ELEKOM KOŠIR d.o.o. Škofja Loka 5922445000
61. Elektro-Dobnik Dobnik Jože s.p. Prevalje 5610549000
62. Elka Elektroinstalacije, Kajzer Andrej Dravograd 5205814000
63. Embagosproizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Šempeter pri Gorici 5323690000
64. Energetika, Železarna Jesenice Jesenice 5688337000
65. Epšek Alojz s.p. Dravograd 5596303000
66. Erjavec Rafael s.p. Spodnja Idrija 1242571000
67. Eržen Stanislav s.p., Hartman Karel in Podrekar Matevž s.p. Mojstrana 58925930005893446000
68. Eržen-Deu Božena Ljubljana
69. Fabrici Pavel Lovrenc na Pohorju 2243601000
70. Firšt Jože Solčava 5135329000
71. Forstner Ljudmila Limbuš 5426746000
72. Frelih Josip Šentrupert 1871056000
73. Funtek Jurij Luče 5135230000
74. Gaberc Janez Tržič 5851803000
75. Gams Ivan s.p. Šmartno pri Slovenj Gradcu 5650547000
76. Gardelin Primož Ilirska Bistrica 1067524000
77. GEPARD Radovljica d.o.o. Lesce 5361834000
78. Germelj Ana Luče 2083329000
79. Glinšek Gorazd in Elizabeta Helena Glinšek ter Pečovnik Ivan 5473711000
80. Globovnik Vlado s.p. Oplotnica 5337430000
81. Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike d.o.o. Kranj 1658298000
82. Goričane Tovarna papirja Medvode Medvode 5042291000
83. Gostečnik Jože s.p. Mozirje 5402593000
84. Grabner Grabnar Gašper Motnik
85. Gradišnik Karol s.p. Solčava 1928554000
86. Grošelj Peter s.p.in Šporar Matjaž Litija 5321449000
87. Gruden Franc s.p. Slap ob Idrijci 5776334000
88. Gruden Marko in Smrekar Zvonimir TolminKobarid 5747895000
89. Guček Karel Jurklošter 1073907000
90. HE Elektro Maribor d.o.o. Maribor 1708503000
91. HE Ravanska proizvodnja in distribucija električne energije, Ivan (Janko)Hladnik s.p. ml. Spodnja Idrija 5552706000
92. Helver d.o.o. Kidričevo 5594677000
93. HESPOD d.o.o. Kranjska Gora 5677203000
94. HIDRO WATT d.o.o. Tržič 5765706000
95. Hidroenergija d.o.o. Ljubljana 5604141000
96. Hlebanja Alojz s.p. in Hlebanja Izidor Gozd Martuljek 1932055000
97. Hlebanja Branko s.p. in Mihelčič Matija Kranjska GoraLjubljana 1931962000
98. Hohler Jože Oplotnica 5589302000
99. Hojak Peter Cerkno 1997882000
100. Homar Franc s.p. Kamnik 5632363000
101. Hosnar Danilo Šentjanž 5009144000
102. HT TRADE d.o.o. Tržič 5765447000
103. Humar Erik, Aleks Humar Idrija 3190790000
104. Hvala Ivan Ljubljana
105. Hydrylek d.o.o. Žužemberk 5488699000
106. IRS HIDROELEKTRO d.o.o. Jesenice 5534445000
107. Jakelj Cvetko Florjan Jesenice 5337290000
108. Janja Hudopisk in Anton Hudopisk Ravne na Koroškem 1019767000
109. Jeraj Franc s.p. Rečica ob Savinji 5568851000
110. Jerman MHE d.o.o. Ljubno ob Savinji 2253712000
111. Jezerci d.o.o. Gozd Martuljek 5913985000
112. Jezernica d.o.o. Zgornje Jezersko 1767348000
113. Jezeršek Franc & Medved Blaž & Rejc Marjan Cerkno Idrija Tolmin 3100600000
3049841000
114. JUB Kemična industrija, d.d. (MHE Zalokar) Dol pri Ljubljani 2349736000
115. Kabur Ivan Novo Mesto 1675702000
116. Kavčič Darko Idrija 5292907000
117. Kejžar Alojz Sorica 5630784000
118. Kelbl Janko s.p. Bohinjska Bela 5807562000
119. Kenda Jakob, s.p. Cerkno 5400522000
120. KIK Kemijska industrija Kamnik Kamnik 5043247000
121. Klančnik Stanko Podgorje 5822369000
122. Kleč Jože s.p. Tolmin 5489508000
123. Kleindienst Ciril s.p. in Kleindienst Matjaž Tržič 5415641000 |1109812000
124. Klemenšek Aleš Solčava 2163454000
125. Klinar Rina s.p. Jesenice 1023608000
126. Kliner Martin Ljubno ob Savinji 5569636000
127. Kmetič Janez Radeče 5649460000
128. Knešca d.o.o., Elektroinženiring Most na Soči 5617383000
129. Knez Valentina s.p. Solčava 5587285000
130. Kobler Frančiška Marija s.p. Ljubljana 5592940000
131. Kogoj Božidar – Darko Cerkno 5399829000
132. Kolenc Boštjan s.p. Rečica ob Savinji 5866716000
133. Kolenc Franc Rečica ob Savinji 5569057000
134. Količevo karton, proizvodnja kartona d.o.o. (HC Bakovnik) Domžale 5033691000
135. Komar Boštjan Zg. Gorje 2046296000
136. Kompan Marjan Črna 2083213000
137. Koren Milan s.p. Makole 5381133000
138. Korošec Slavko s.p. Šmartno na Pohorju 1039130000
139. Kosmač Janez in Damjan Žagar Luče 5403191000
1398393000
140. Kosmač Stanko s.p. Luče 5403226000
141. Košec Jože s.p. Polzela 1112872000
142. Košir Janez in Matej Škofja Loka 1791869000
143. Košir Ljudmila s.p. Škofja loka 5343113000
144. Kovačič Danica, s.p. Most na Soči 5215322000
145. Krajcarca d.o.o Soča 5567700000
146. Krajnc Branko Ljubno ob Savinji 5611965000
147. Krajnc Vinko Gornji Grad 2163918000
148. Kramar Jože ml.s.p. Mojstrana 1427733000
149. Krivec Matjaž s.p. Luče 1089803000
150. Kunšič Janez s.p. Zg. Gorje 5608117000
151. Lahajnar Mihael Cerkno 5552564000
152. Lavtar Venceslav (Stanko) s.p. Kranj 5181084000
153. Lečnik Zorko s.p. Berložnik Marija s.p. in Berložnik Veronika in Silvo Prevalje 5350235000
5509826000
154. Lenar Avgust s.p. Solčava 5402584000
155. Lepenka d.d. Tržič Tržič 5039908000
156. LESISTA d.o.o. Stari Lož pri Ložu 1201247000
157. Likar Franc s.p. Spodnja Idrija 5045765000
158. LIPA – LES Boštanj 5722322000
159. Logar Marko Solčava 5640620000
160. Lunežnik Jože s.p. Šmartno na Pohorju 1223836000
161. Magajne Danijels.p. Solkan 5679170000
162. Makuc Peter, Makuc Ivan Cerkno 5068278000
163. Mala HE, Hidroelektrarna in storitve, d.o.o. Renče 2252520000
164. Mala Hidroelektrarna Hren, Miroslav Hren s.p. Zreče 2381001000
165. Male hidroelektrarne elektro Ljubljana, d.o.o. Ljubljana 1702203000
166. MALIN d.o.o. Križe 2043343000
167. Mangart Razvojnazadruga, Domen Černuta, Viljem Černuta, Bernot Igor Ljubljana 5901596000
168. Marolt Milena Luče 2005778000
169. Matijovc Jakob s.p. Luče 5185146000
170. Maver Anton Zagradec 5041965000
171. Medard Plesnik Darko Solčava 5268104000
172. Meglič Janez Tržič 2340631000
173. Menegatti Franci Cerkno 5590693000
174. Mertelj Andrej s.p. Kranjska Gora 5180485000
175. Merzdovnik Peter Mislinja 2324920000
176. Mesec Janez Selca 5348107000
177. Mezeg Vinko s.p. Gorenja vas 1026828000
178. MHE – Žaga KOLENC Marija Kolenc s.p Rečica ob Savinji 1725653000
179. MHE Elpro Celje 1700758000
180. MHE Janez Krajnc s.p. Šmartno ob Paki 3128130000
181. Miko Jože Jesenice 5336665000
182. Mlakar Bojana Mežica 1747118000
183. Mlakar Branko s.p. Cerkno 5552680000
184. Mlakar Franc Spodnja Idrija 5552190000
185. Mlin d.o.o. Naklo 5771650000
186. Močnik Ivan Cerkno 5552243000
187. Močnik Jernej s.p. Cerkno 5045462000
188. Močnik Jože Cerkno 5591282000
189. Mohorič Jože Železniki 5343647000
190. Mori Ivan Dravograd 1059971000
191. Mori Silvo Prevalje 2083221000
192. Moser Ivan, Moser Gregor Šentjur 5675812000
193. Možina Peter Poljane 5387226000
194. Možina Zvone Poljane 5574345000
195. Nadlučnik Franc Luče 2201780000
196. Nagode Marjan Podbrdo 5492111000
197. Naraločnik Bojan sp. Ljubno ob Savinji 5569011000
198. Niko d.d. Železniki 5033420000
199. Nikolaj Mavri Cerkno 1344153000
200. Občina Mežica Mežica 5883610000
201. Občina Solčava Solčava 1365851000
202. Ogrin Uroš,Razinger Anton JeseniceŽirovnica 2016460000
203. Ortar d.o.o. Grahovo ob Bači 5897521000
204. Orter Bojan s.p. Ribnica na Pohorju 3059871000
205. Ošep Jože Solčava 1928201000
206. Pagon Rajko s.p. Tolmin 1106481000
207. Papirnica Vevče d.o.o. Dobrunje 5033721000
208. Pate Lambert Mirna peč 2119234000
209. Pavlin LadoZupančič Damjan Dolenjske toplice 3150631000
3150780000
210. Pavše Frančišek s.p. Prevalje 5610825000
211. Pavšič Marko s.p. Tolmin 5352290000
212. Pečoler Frančišek Vuzenica 1312979000
213. Pečovnik Antonija Šmartno na Pohorju 2370131000
214. Pečovnik Ivan s.p. Radlje ob Dravi 5473711000
215. Pečovnik JožePečovnik Bogomir Luče 1330004000
216. Pervanja Eleonora Slap ob Idrijci 1425579000
217. Peternelj Boris Cerkno 5590498000
218. Petrič Rok Prevalje 5510020000
219. Petrič Vladimir s.p. in Mertel Jože Rateče 5892471000
220. Pirtovšek Peter Mislinja 2202077000
221. Plesec Janez Ljubno ob Savinji 2163403000
222. Plesnik Stanko Solčava 2201933000
223. Podbrežnik Franc s.p. Solčava 5403306000
224. Podrekar Matevž,Bregant Boris,Kelbl Janko,Pesjak Boris

Pezdirnik Slavko,

ZecMato,

Štefančič Stanislav

MojstranaJeseniceBohinjska BelaŽirovnica

Mojstrana

Mojstrana

Gozd Martuljek

58925930005807562000

5121038000

225. Podvršnik Anton Šmartno na Pohorju 2122430000
226. Pogačar Roman s.p. Zgornje Gorje 5383952000
227. POJ d.o.o. Kranj 5683408000
228. Pokeržnik Friderik s.p. Podvelka 5472348000
229. Potočnik Darko Zgornja Besnica 2126931000
230. Povše Franc Radeče 1896091000
231. Prepadnik Rajko Mozirje 5403100000
232. Pretnar Sandra s.p. Železniki 1975927000
233. Prevolnik Leopold,Čas Miroslav, Alenka,Milan, PavelZakeršnik Janko Mislinja 10447880005007556000
234. Prikeržnik Jože Ravne na Koroškem 2007339000
235. Proizvodnja električne energije MHE Žagar Igor Dekleva s.p. Vremski Britof 3115984000
236. Puš Matjaž Semič 1598520000
237. Pušnar Jože Tolmin 1579363000
238. Pušnik Damijan Muta 2037556000
239. Pušnik Edvard s.p. Mislinja 5650413000
240. Radej Herman Blanca 5369318000
241. Rakun Franc s.p. Rečica ob Savinji 5569066000
242. Ramšak Marjan Dravograd 2018861000
243. RasingerFriderik Kranjska Gora 2016915000
244. Rat Rudolf Mislinja 1393367000
245. Razpet Metod Cerkno 5553518000
246. Rejc Marjan in
Hrast Darko
Spodnja Idrija,
Tolmin
5489991000
5679367000
247. Remenih Peter Šmartno ob Paki 1005642000
248. Resnik Janez s.p. Luče 2163349000
249. Reya Jana Železniki 2003317000
250. Rezoničnik Roman Šoštanj 2163314000
251. Ribič Alojz s.p. Ljubljana 5236247000
252. Ribogojstvo Goričar d.o.o. Podbočje 1869299000
253. Robič Vida s.p. Gozd Martuljek 5937018000
254. Robnik Janez Luče 5184887000
255. Rodica Hvala in partner d.n.o. Most na Soči 5877768000
256. Rojc Franc Cerkno 5552653000
257. Rotovnik Helena Šmartno
pri Slovenj Gradcu
2163659000
258. Rozman Andreja s.p. Radovljica 1950371000
259. Rudnik Mežica Mežica 5269784000
260. Rudolf Marjan Trbonje 5052143000
261. Saksida Darij s.p. Branik 5505946000
262. Savske elektrarne Ljubljana Medvode 5044405000
263. Sedovnik Stanislav Mislinja 2007886000
264. Sitar Janez s.p. Lovrenc na Dravskem polju 2242443000
265. Skočaj Milan Radomlje 5032171000
266. Skočir Vid Kobarid 5981372000
267. Skrinjar Janez Zagorje ob Savi 5100407000
268. Slemenik Milan s.p. Slovenj Gradec 1392727000
269. Smolič Terezija – Cvetka s.p. Krka 5397527000
270. Smrekar Zvonimir Kobarid 5215144000
271. Smukavec Janez s.p. Bohinjska Bistrica 1443623000
272. Sopotje d.o.o. Cerkno 5585961000
273. Sorč Silvester s.p. Cerkno 5399712000
274. Soške elektrarne -Nova Gorica d.o.o. Nova Gorica 5044421000
275. Stanonik Erazem Škofja Loka 5385852000
276. Strajnar Jože Zabukovje 5505866000
277. Stranig Marijas.p. Rateče – Planica 2081733000
278. Strmčnik Anton s.p. Slovenj Gradec 5061850000
279. Strmole Marjan Stahovica 3150917000
280. Svetičič Ana Cerkno 3299791000
281. Šajn Boris Ilirska Bistrica 1334891000
282. Šinkovec Maksimiljan Gorenja vas 1027085000
283. Škerjanec Matjaž Radomlje 1664395000
284. Šolar Drago, Marija Starše 5277513000
285. Šorli Slavko Most na Soči 2061635000
286. Šraj Vitomir s.p. Radomlje 1200402000
287. Šterbenc Zdravko s.p. Ljubljana 5711820000
288. Štern Ana s.p. – ELTOK Prevalje 1019244000
289. Štimec Emil in Stanko Osilnica Ljubljana 1727257000
290. Štremfelj Marijan s.p. Gorenja vas 5387280000
291. Teran Bernarda Radovljica 5383453000
292. Teran Marjan Jesenice 5633736000
293. Terbežnik Boris in Margareta Ljubljana 5257116001
294. Terezija Jurjevec Solčava 2005484000
295. Terles d.o.o. Naklo 5602700000
296. TISA d.o.o. Ljubljana 5307023000
297. Tisovnik Tone Gornji Grad 2125943000
298. TITAN d.d. Kamnik 5035686000
299. TOKOS d.o.o. Tržič 5033497000
300. Toplak Cveto s.p. Duh na Ostrem vrhu 5422303000
301. Toplikar Jože,Vilma Rutar-Ivančič Tolmin 54895440005492175000
302. Torkar Franc Nova Gorica 5215377000
303. Tovarna olja Gead.d. Slovenska Bistrica 5048621000
304. Tratnik Franc s.p. Gorenja vas 5386744000
305. Turner Mirko Šmartno na Pohorju 5380884000
306. Tušar Ignac Tolmin 5489731000
307. Učakar Ivan Motnik 2178702000
308. Urankar Srečo s.p. Laze v Tuhinju 1200453000
309. Valjavec Matjaž s.p. Tržič 3266788000
310. Valjavec Janez s.p. Dol pri Ljubljani 5732704000
311. Večernik Martin Maribor 1703315000
312. Vidmar Rudolf Zreče 5243961000
313. VOMATIC d.o.o. Stahovica 5595118000
314. Vomer Ivanka – Trgovina Uran s.p. Podvelka 5605033000
315. Vovk Franc Mislinja 2202000000
316. Vršnik Marjana Solčava 5402389000
317. Zagožen Stanko Ljubno ob Savinji 2005883000
318. Zajec Marko Žužemberk 1691422000
319. Zgaga Jolanda-Ivana Podbrdo 1948610000
320. Zore Aleš s.p. Kamnik 1200259000
321. Zupan Ciril Radovljica 5165714000
322. Zupan Ivan Križe 5643956000
323. Zupan Valentin Zgornje Gorje 5315161000
324. Zupanc Anton Stara Fužina 5260601000
325. Žaga commerce d.o.o. Gornji Grad 5336597000
326. Žaga Mislinja d.o.o. Mislinja 5039053000
327. Žagar Damjan Luče 1398393000
328. Žagar Janez VisokoJezersko 5676556000
329. Župnijski urad Črneče Dravograd 5937876000
330. Berložnik Alojz Šoštanj
331. Boncelj Igor Kranj
332. Brulc Jože Novo Mesto
333. El-Pis d.o.o. Mozirje
334. Ermenc Alojzij Ljubno ob Savinji
335. Glasenčnik Franc Šmartno pri Slovenj
Gradcu
336. Golija Franc Selca
337. Gorjanc Janez Kranj
338. Hafner Matjaž Škofja Loka
339. Jelovčan Jakob Rovte
340. Jerala Tomislav Križe
341. Jerončič Aldo Deskle
342. Ježovnik Jože Šoštanj
343. Kač Marjetica Stahovica
344. Kališnik Teodor s.p. Tržič
345. Kenda Srečko Most na Soči
346. Kladnik Anton Luče
347. Klemenčič Jožef Zgornja Besnica
348. Kočnar Franc Solčava
349. Kofler Jožef Bistrica ob Dravi
350. Kokošar Davorin Idrija
351. Kolar Janko Makole
352. Koren Vinko, Stanko in Zdravko Kobarid
353. Kralj Ivan Radomlje
354. Kralj Stanislav Radlje ob Dravi
355. Krenkar Ludvik Šoštanj
356. Kropf Ervin Slovenska Bistrica
357. Kurbus Majda Selnica ob Dravi
358. Lah Kristian Zg. Polskava
359. Lapanje Branko in Vida Grahovo ob Bači
360. Lazar Adolf Kobarid
361. Malavašič Janez Vrhnika
362. Malovrh Janez Horjul
363. Marolt Marko s.p. Rečica ob Savinji
364. Maver Nikolaj Grahovo ob Bači
365. Merlak Marjan Vrhnika
366. Mesič Mešič Anton Polzela
367. Mežnar Silvo Šoštanj
368. Obal Jožef Rogaševci
369. Oblak Anton Horjul
370. Ocvirk Jurij Sevnica
371. Osolnik Janez Laze v Tuhinju
372. Osolnik Milan Novo Mesto
373. Pečovnik Franc Fram
374. Peinkiher Alojz Ptujska gora
375. Peternelj Janez Sovodenj
376. Podlesnik Jožefa Ljubno ob Savinji
377. Podlesnik Stojan Ribnica na Pohorju
378. Pogorelčnik Štefanija Mislinja
379. Potočnik Janez Slovenj Gradec
380. Povšnar Janez s.p. Preddvor
381. Prušek Robert Mozirje
382. Purgar Zdravko Cerkno
383. Radovan Duša Tolmin
384. Rehbergar Urban Preddvor
385. Repolusk Bojan Mislinja
386. Rihter Slavko Šoštanj
387. Rink Bojan Grahovo ob Bači
388. Rink David Bohinjska Bistrica
389. Rosc Frančiška Luče
390. Rozman Stanislav s.p. Duplje
391. Selak Olga Škofja Loka
392. Skarlovnik Franja Mislinja
393. Slabe Darko Vrhnika
394. Smogavec Anton Slovenska Bistrica
395. Stare Jože Boh. Bistrica
396. Štalec Franc Železniki
397. Štern Franc s.p. – MHE Koroš Prevalje
398. Šturm Emil Tolmin
399. Tavčar Daniel Jesenice
400. Verdnik Alojz Muta
401. Vodenik Jože s.p. Šmartno pri Litiji
402. Vončina Marjan, Kladnik Emil,
Bruder Vlado, Kodrun Jože
Mežica,Črna na Koškem
403. Zakrajšek Mirko Mirna
404. Zapušek Darij Stari trg pri Ložu
405. Zapušek Štefka Stari trg pri Ložu
406. Žagar Marjan ali Jože Žagar Šmartno pri Slovenj Gradcu
407. Žnidaršič Anton Zagradec
408. Žnidaršič Anton Zagradec

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.