REŠETKE

Da se izognemo motenemu delovanju in preveliki obrabi turbinske opreme, pri vtoku v zajetje namestimo ustrezno rešetko, ki je prilagojena naravnem okolju kjer se zajetje nahaja. Npr. listje dreves, žir, kamenje, prodec in pesek.
Z pravilno izbiro in natančno konstrukcijo vtočne rešetke lahko močno vplivamo na delovanje turbine in vitalnim delom podaljšamo dobo obratovanja

ZAPORNICE

Zapornice Vam izdelamo ali predelamo tako, da je njihovo delovanje poponoma avtomatsko. Avtomatsko delovanje zapornic zajetja omogoča samostojno čiščenje peskolova in omogoča delovanje tudi v zimskih razmerah ter vam preprečuje odvečno nalaganje proda v peskolov zajetja. Manjša količina proda in peska v zajetju zmanjša obrabo lopatic gonilnika turbine.

Naša oprema ne zajema elektro del in elektro opreme.

Rešetke in zapornice (mHE ŠOLAR-Koritno, mHE CEZLAK, mHE JOSIPDOL, mHE ČINŽAT)

Ciklus čiščenja