VODOVODNE TURBINE

Naša ponudba zajema tudi posebno izdelane turbine za vgradnjo v vodovodne sisteme.

Obstoječi in novi vodovodni sistemi delujejo na principu gravitacijske dobave vode po vodovodnih ceveh. V večini so vodna zajetja na višje ležečih lokacijah in s tem je direktna dobava vode zaradi previsokega tlaka v ceveh nemogoča. Hišne inštalacije nam dovoljujejo le manjši obratovalni tlak.  Na teh mestih so v večini nameščene razbremenilne postaje z razbremenilnimi ventili ali tako imenovanimi razbijalci tlaka. V teh sistemih se odvečna energija vode spremeni v toploto.

Na ta mesta je mogoče vgraditi ustrezno turbino, ki iz viška energije vode na dotočnem odseku proizvaja električno energijo. Turbine so izdelane iz posebnih materialov, ki se uporabljajo v prehrambeni industriji in je voda pri izstopu ekološko čista, kot pri vstopu v turbino.

Vzdrževanje takšne turbine pa ne predstavlja višjega stroška vzdrževanja obstoječih razbremenilnih inštalacij.

Na ta način lahko proizvedemo veliko količino zelene in stabilne električne energije na obstoječi vodovodni infrastrukturi.

Pri nas v Sloveniji že mnoga leta uspešno obratuje že kar nekaj takšnih turbin različnih moči od 100 kW/po enoti in več.

GALERIJA